SẢN PHẨM ĐẶC TRƯNG

Cà phê rang mộc được tuyển chọn thu hoạch từ những quả chín mọng, sơ chế có kiểm soát bởi những người nông dân lành nghề, cà phê tiếp tục được rang xay theo từng mục tiêu để giữ nguyên phẩm chất yêu cầu của khách hàng và đóng gói theo quy trình khép kín tại xưởng rang.

Cà phê rang mộc được tuyển chọn thu hoạch từ những quả chín mọng, sơ chế có kiểm soát bởi những người nông dân lành nghề, cà phê tiếp tục được rang xay theo từng mục tiêu để giữ nguyên phẩm chất yêu cầu của khách hàng và đóng gói theo quy trình khép kín tại xưởng rang.

Cà phê rang mộc được tuyển chọn thu hoạch từ những quả chín mọng, sơ chế có kiểm soát bởi những người nông dân lành nghề, cà phê tiếp tục được rang xay theo từng mục tiêu để giữ nguyên phẩm chất yêu cầu của khách hàng và đóng gói theo quy trình khép kín tại xưởng rang.

Cà phê rang mộc được tuyển chọn thu hoạch từ những quả chín mọng, sơ chế có kiểm soát bởi những người nông dân lành nghề, cà phê tiếp tục được rang xay theo từng mục tiêu để giữ nguyên phẩm chất yêu cầu của khách hàng và đóng gói theo quy trình khép kín tại xưởng rang.

Cà phê rang mộc được tuyển chọn thu hoạch từ những quả chín mọng, sơ chế có kiểm soát bởi những người nông dân lành nghề, cà phê tiếp tục được rang xay theo từng mục tiêu để giữ nguyên phẩm chất yêu cầu của khách hàng và đóng gói theo quy trình khép kín tại xưởng rang.

Cá nhân
thương hiệu
sản phẩm

NHẤN ĐỂ XEM

THƯƠNG HIỆU SẢN PHẨM