Khóa c#

Hiện nay, công nghệ thông tin xuất hiện ở mọi nơi, sự phát triển nhanh chóng của nó kéo theo việc ngành lập trình trở thành một một lựa chọn lý tưởng cho các bạn trẻ. Và khi nhắc tới lập trình, ta có thể nói tới NodeJS. NodeJS là một nền tảng viết bằng JavaScript giúp xây dựng các ứng dụng mạng nhanh và khả mở. NodeJS được InfoWorld bình chọn là “Công nghệ của năm” năm 2012.

Node.js có thể xử lý hàng ngàn kết nối đồng thời trong khi PHP sẽ chỉ có nước sụp đổ.

Bên cạnh các lợi ích về tốc độ thực thi và khả năng mở rộng, có thể bạn cũng đã biết một chút về JavaScript, vì vậy tại sao lại phải phiền toái để học thêm về một ngôn ngữ lập trình hoàn toàn mới như PHP? Và sau đó bạn sẽ có một sự phấn khích khi học về một cái gì đó mới mẻ và gần như chưa được khám phá.

Bạn còn nhớ cái cảm giác khi mà một cái gì đó mới xuất hiện và sau đó trở thành phổ biến khắp mọi nơi mà bạn hối tiếc đã không học về nó sớm hơn, và mãi mãi chỉ là người đến sau? Đừng phạm phải sai lầm như vậy lần này nữa. Node.js đang ngày càng trở nên lớn mạnh hơn.

Chi tiết Đăng ký

Khóa front-end

Hiện nay, công nghệ thông tin xuất hiện ở mọi nơi, sự phát triển nhanh chóng của nó kéo theo việc ngành lập trình trở thành một một lựa chọn lý tưởng cho các bạn trẻ. Và khi nhắc tới lập trình, ta có thể nói tới NodeJS. NodeJS là một nền tảng viết bằng JavaScript giúp xây dựng các ứng dụng mạng nhanh và khả mở. NodeJS được InfoWorld bình chọn là “Công nghệ của năm” năm 2012.

Node.js có thể xử lý hàng ngàn kết nối đồng thời trong khi PHP sẽ chỉ có nước sụp đổ.

Bên cạnh các lợi ích về tốc độ thực thi và khả năng mở rộng, có thể bạn cũng đã biết một chút về JavaScript, vì vậy tại sao lại phải phiền toái để học thêm về một ngôn ngữ lập trình hoàn toàn mới như PHP? Và sau đó bạn sẽ có một sự phấn khích khi học về một cái gì đó mới mẻ và gần như chưa được khám phá.

Bạn còn nhớ cái cảm giác khi mà một cái gì đó mới xuất hiện và sau đó trở thành phổ biến khắp mọi nơi mà bạn hối tiếc đã không học về nó sớm hơn, và mãi mãi chỉ là người đến sau? Đừng phạm phải sai lầm như vậy lần này nữa. Node.js đang ngày càng trở nên lớn mạnh hơn.

Chi tiết Đăng ký

Khóa front-end

Hiện nay, công nghệ thông tin xuất hiện ở mọi nơi, sự phát triển nhanh chóng của nó kéo theo việc ngành lập trình trở thành một một lựa chọn lý tưởng cho các bạn trẻ. Và khi nhắc tới lập trình, ta có thể nói tới NodeJS. NodeJS là một nền tảng viết bằng JavaScript giúp xây dựng các ứng dụng mạng nhanh và khả mở. NodeJS được InfoWorld bình chọn là “Công nghệ của năm” năm 2012.

Node.js có thể xử lý hàng ngàn kết nối đồng thời trong khi PHP sẽ chỉ có nước sụp đổ.

Bên cạnh các lợi ích về tốc độ thực thi và khả năng mở rộng, có thể bạn cũng đã biết một chút về JavaScript, vì vậy tại sao lại phải phiền toái để học thêm về một ngôn ngữ lập trình hoàn toàn mới như PHP? Và sau đó bạn sẽ có một sự phấn khích khi học về một cái gì đó mới mẻ và gần như chưa được khám phá.

Bạn còn nhớ cái cảm giác khi mà một cái gì đó mới xuất hiện và sau đó trở thành phổ biến khắp mọi nơi mà bạn hối tiếc đã không học về nó sớm hơn, và mãi mãi chỉ là người đến sau? Đừng phạm phải sai lầm như vậy lần này nữa. Node.js đang ngày càng trở nên lớn mạnh hơn.

Chi tiết Đăng ký

Khóa front-end

Hiện nay, công nghệ thông tin xuất hiện ở mọi nơi, sự phát triển nhanh chóng của nó kéo theo việc ngành lập trình trở thành một một lựa chọn lý tưởng cho các bạn trẻ. Và khi nhắc tới lập trình, ta có thể nói tới NodeJS. NodeJS là một nền tảng viết bằng JavaScript giúp xây dựng các ứng dụng mạng nhanh và khả mở. NodeJS được InfoWorld bình chọn là “Công nghệ của năm” năm 2012.

Node.js có thể xử lý hàng ngàn kết nối đồng thời trong khi PHP sẽ chỉ có nước sụp đổ.

Bên cạnh các lợi ích về tốc độ thực thi và khả năng mở rộng, có thể bạn cũng đã biết một chút về JavaScript, vì vậy tại sao lại phải phiền toái để học thêm về một ngôn ngữ lập trình hoàn toàn mới như PHP? Và sau đó bạn sẽ có một sự phấn khích khi học về một cái gì đó mới mẻ và gần như chưa được khám phá.

Bạn còn nhớ cái cảm giác khi mà một cái gì đó mới xuất hiện và sau đó trở thành phổ biến khắp mọi nơi mà bạn hối tiếc đã không học về nó sớm hơn, và mãi mãi chỉ là người đến sau? Đừng phạm phải sai lầm như vậy lần này nữa. Node.js đang ngày càng trở nên lớn mạnh hơn.

Chi tiết Đăng ký

Khóa asp.net mvc

Hiện nay, công nghệ thông tin xuất hiện ở mọi nơi, sự phát triển nhanh chóng của nó kéo theo việc ngành lập trình trở thành một một lựa chọn lý tưởng cho các bạn trẻ. Và khi nhắc tới lập trình, ta có thể nói tới NodeJS. NodeJS là một nền tảng viết bằng JavaScript giúp xây dựng các ứng dụng mạng nhanh và khả mở. NodeJS được InfoWorld bình chọn là “Công nghệ của năm” năm 2012.

Node.js có thể xử lý hàng ngàn kết nối đồng thời trong khi PHP sẽ chỉ có nước sụp đổ.

Bên cạnh các lợi ích về tốc độ thực thi và khả năng mở rộng, có thể bạn cũng đã biết một chút về JavaScript, vì vậy tại sao lại phải phiền toái để học thêm về một ngôn ngữ lập trình hoàn toàn mới như PHP? Và sau đó bạn sẽ có một sự phấn khích khi học về một cái gì đó mới mẻ và gần như chưa được khám phá.

Bạn còn nhớ cái cảm giác khi mà một cái gì đó mới xuất hiện và sau đó trở thành phổ biến khắp mọi nơi mà bạn hối tiếc đã không học về nó sớm hơn, và mãi mãi chỉ là người đến sau? Đừng phạm phải sai lầm như vậy lần này nữa. Node.js đang ngày càng trở nên lớn mạnh hơn.

Chi tiết Đăng ký

Khóa php & mysql

Hiện nay, công nghệ thông tin xuất hiện ở mọi nơi, sự phát triển nhanh chóng của nó kéo theo việc ngành lập trình trở thành một một lựa chọn lý tưởng cho các bạn trẻ. Và khi nhắc tới lập trình, ta có thể nói tới NodeJS. NodeJS là một nền tảng viết bằng JavaScript giúp xây dựng các ứng dụng mạng nhanh và khả mở. NodeJS được InfoWorld bình chọn là “Công nghệ của năm” năm 2012.

Node.js có thể xử lý hàng ngàn kết nối đồng thời trong khi PHP sẽ chỉ có nước sụp đổ.

Bên cạnh các lợi ích về tốc độ thực thi và khả năng mở rộng, có thể bạn cũng đã biết một chút về JavaScript, vì vậy tại sao lại phải phiền toái để học thêm về một ngôn ngữ lập trình hoàn toàn mới như PHP? Và sau đó bạn sẽ có một sự phấn khích khi học về một cái gì đó mới mẻ và gần như chưa được khám phá.

Bạn còn nhớ cái cảm giác khi mà một cái gì đó mới xuất hiện và sau đó trở thành phổ biến khắp mọi nơi mà bạn hối tiếc đã không học về nó sớm hơn, và mãi mãi chỉ là người đến sau? Đừng phạm phải sai lầm như vậy lần này nữa. Node.js đang ngày càng trở nên lớn mạnh hơn.

Chi tiết Đăng ký

Khóa kỹ năng mềm

Hiện nay, công nghệ thông tin xuất hiện ở mọi nơi, sự phát triển nhanh chóng của nó kéo theo việc ngành lập trình trở thành một một lựa chọn lý tưởng cho các bạn trẻ. Và khi nhắc tới lập trình, ta có thể nói tới NodeJS. NodeJS là một nền tảng viết bằng JavaScript giúp xây dựng các ứng dụng mạng nhanh và khả mở. NodeJS được InfoWorld bình chọn là “Công nghệ của năm” năm 2012.

Node.js có thể xử lý hàng ngàn kết nối đồng thời trong khi PHP sẽ chỉ có nước sụp đổ.

Bên cạnh các lợi ích về tốc độ thực thi và khả năng mở rộng, có thể bạn cũng đã biết một chút về JavaScript, vì vậy tại sao lại phải phiền toái để học thêm về một ngôn ngữ lập trình hoàn toàn mới như PHP? Và sau đó bạn sẽ có một sự phấn khích khi học về một cái gì đó mới mẻ và gần như chưa được khám phá.

Bạn còn nhớ cái cảm giác khi mà một cái gì đó mới xuất hiện và sau đó trở thành phổ biến khắp mọi nơi mà bạn hối tiếc đã không học về nó sớm hơn, và mãi mãi chỉ là người đến sau? Đừng phạm phải sai lầm như vậy lần này nữa. Node.js đang ngày càng trở nên lớn mạnh hơn.

Chi tiết Đăng ký

Khóa sql server

Hiện nay, công nghệ thông tin xuất hiện ở mọi nơi, sự phát triển nhanh chóng của nó kéo theo việc ngành lập trình trở thành một một lựa chọn lý tưởng cho các bạn trẻ. Và khi nhắc tới lập trình, ta có thể nói tới NodeJS. NodeJS là một nền tảng viết bằng JavaScript giúp xây dựng các ứng dụng mạng nhanh và khả mở. NodeJS được InfoWorld bình chọn là “Công nghệ của năm” năm 2012.

Node.js có thể xử lý hàng ngàn kết nối đồng thời trong khi PHP sẽ chỉ có nước sụp đổ.

Bên cạnh các lợi ích về tốc độ thực thi và khả năng mở rộng, có thể bạn cũng đã biết một chút về JavaScript, vì vậy tại sao lại phải phiền toái để học thêm về một ngôn ngữ lập trình hoàn toàn mới như PHP? Và sau đó bạn sẽ có một sự phấn khích khi học về một cái gì đó mới mẻ và gần như chưa được khám phá.

Bạn còn nhớ cái cảm giác khi mà một cái gì đó mới xuất hiện và sau đó trở thành phổ biến khắp mọi nơi mà bạn hối tiếc đã không học về nó sớm hơn, và mãi mãi chỉ là người đến sau? Đừng phạm phải sai lầm như vậy lần này nữa. Node.js đang ngày càng trở nên lớn mạnh hơn.

Chi tiết Đăng ký

Khóa lập trình c

Hiện nay, công nghệ thông tin xuất hiện ở mọi nơi, sự phát triển nhanh chóng của nó kéo theo việc ngành lập trình trở thành một một lựa chọn lý tưởng cho các bạn trẻ. Và khi nhắc tới lập trình, ta có thể nói tới NodeJS. NodeJS là một nền tảng viết bằng JavaScript giúp xây dựng các ứng dụng mạng nhanh và khả mở. NodeJS được InfoWorld bình chọn là “Công nghệ của năm” năm 2012.

Node.js có thể xử lý hàng ngàn kết nối đồng thời trong khi PHP sẽ chỉ có nước sụp đổ.

Bên cạnh các lợi ích về tốc độ thực thi và khả năng mở rộng, có thể bạn cũng đã biết một chút về JavaScript, vì vậy tại sao lại phải phiền toái để học thêm về một ngôn ngữ lập trình hoàn toàn mới như PHP? Và sau đó bạn sẽ có một sự phấn khích khi học về một cái gì đó mới mẻ và gần như chưa được khám phá.

Bạn còn nhớ cái cảm giác khi mà một cái gì đó mới xuất hiện và sau đó trở thành phổ biến khắp mọi nơi mà bạn hối tiếc đã không học về nó sớm hơn, và mãi mãi chỉ là người đến sau? Đừng phạm phải sai lầm như vậy lần này nữa. Node.js đang ngày càng trở nên lớn mạnh hơn.

Chi tiết Đăng ký

Khóa c#

Hiện nay, công nghệ thông tin xuất hiện ở mọi nơi, sự phát triển nhanh chóng của nó kéo theo việc ngành lập trình trở thành một một lựa chọn lý tưởng cho các bạn trẻ. Và khi nhắc tới lập trình, ta có thể nói tới NodeJS. NodeJS là một nền tảng viết bằng JavaScript giúp xây dựng các ứng dụng mạng nhanh và khả mở. NodeJS được InfoWorld bình chọn là “Công nghệ của năm” năm 2012.

Node.js có thể xử lý hàng ngàn kết nối đồng thời trong khi PHP sẽ chỉ có nước sụp đổ.

Bên cạnh các lợi ích về tốc độ thực thi và khả năng mở rộng, có thể bạn cũng đã biết một chút về JavaScript, vì vậy tại sao lại phải phiền toái để học thêm về một ngôn ngữ lập trình hoàn toàn mới như PHP? Và sau đó bạn sẽ có một sự phấn khích khi học về một cái gì đó mới mẻ và gần như chưa được khám phá.

Bạn còn nhớ cái cảm giác khi mà một cái gì đó mới xuất hiện và sau đó trở thành phổ biến khắp mọi nơi mà bạn hối tiếc đã không học về nó sớm hơn, và mãi mãi chỉ là người đến sau? Đừng phạm phải sai lầm như vậy lần này nữa. Node.js đang ngày càng trở nên lớn mạnh hơn.

Chi tiết Đăng ký

Khóa java

Hiện nay, công nghệ thông tin xuất hiện ở mọi nơi, sự phát triển nhanh chóng của nó kéo theo việc ngành lập trình trở thành một một lựa chọn lý tưởng cho các bạn trẻ. Và khi nhắc tới lập trình, ta có thể nói tới NodeJS. NodeJS là một nền tảng viết bằng JavaScript giúp xây dựng các ứng dụng mạng nhanh và khả mở. NodeJS được InfoWorld bình chọn là “Công nghệ của năm” năm 2012.

Node.js có thể xử lý hàng ngàn kết nối đồng thời trong khi PHP sẽ chỉ có nước sụp đổ.

Bên cạnh các lợi ích về tốc độ thực thi và khả năng mở rộng, có thể bạn cũng đã biết một chút về JavaScript, vì vậy tại sao lại phải phiền toái để học thêm về một ngôn ngữ lập trình hoàn toàn mới như PHP? Và sau đó bạn sẽ có một sự phấn khích khi học về một cái gì đó mới mẻ và gần như chưa được khám phá.

Bạn còn nhớ cái cảm giác khi mà một cái gì đó mới xuất hiện và sau đó trở thành phổ biến khắp mọi nơi mà bạn hối tiếc đã không học về nó sớm hơn, và mãi mãi chỉ là người đến sau? Đừng phạm phải sai lầm như vậy lần này nữa. Node.js đang ngày càng trở nên lớn mạnh hơn.

Chi tiết Đăng ký

Khóa android

Hiện nay, công nghệ thông tin xuất hiện ở mọi nơi, sự phát triển nhanh chóng của nó kéo theo việc ngành lập trình trở thành một một lựa chọn lý tưởng cho các bạn trẻ. Và khi nhắc tới lập trình, ta có thể nói tới NodeJS. NodeJS là một nền tảng viết bằng JavaScript giúp xây dựng các ứng dụng mạng nhanh và khả mở. NodeJS được InfoWorld bình chọn là “Công nghệ của năm” năm 2012.

Node.js có thể xử lý hàng ngàn kết nối đồng thời trong khi PHP sẽ chỉ có nước sụp đổ.

Bên cạnh các lợi ích về tốc độ thực thi và khả năng mở rộng, có thể bạn cũng đã biết một chút về JavaScript, vì vậy tại sao lại phải phiền toái để học thêm về một ngôn ngữ lập trình hoàn toàn mới như PHP? Và sau đó bạn sẽ có một sự phấn khích khi học về một cái gì đó mới mẻ và gần như chưa được khám phá.

Bạn còn nhớ cái cảm giác khi mà một cái gì đó mới xuất hiện và sau đó trở thành phổ biến khắp mọi nơi mà bạn hối tiếc đã không học về nó sớm hơn, và mãi mãi chỉ là người đến sau? Đừng phạm phải sai lầm như vậy lần này nữa. Node.js đang ngày càng trở nên lớn mạnh hơn.

Chi tiết Đăng ký

Giới thiệu

Học với chuyên gia là chương trình học online 1 chuyên gia – 1 học viên qua các công cụ như skype, teamview…
Nếu bạn quá mệt mỏi với việc hàng ngày chạy xa đến lớp học? Dù trời nắng, trời mưa, tắc đường… Bạn vẫn phải đến 1 lớp có 20-30 học viên hoặc đông hơn. Bạn muốn học xong phải làm được việc? Bạn muốn học xong được giới thiệu nơi thực tập hay hỗ trợ tìm việc?
Tất cả những điều đó đều được đáp ứng khi học xong tại Hocvoichuyengia. Đây là chương trình đào tạo chất lượng cao khi giảng viên tham gia giảng dạy đều là giảng viên đại học,trường nghành đào tạo, team leader… Có ít nhất 5 năm kinh nghiệm trở lên. Đối với lớp nâng cao yêu cầu có 7 năm kinh nghiệm trở lên. Chúng tôi tạo ra mô hình đào tạo 1-1 hoàn toàn mới với chất lượng cao nhất.

Xem thêm

Những con số tự hào

18.800

Giờ học

488

Học viên

120

Giảng viên

68

Khóa học

Cam kết

Cung cấp khóa học 1 chuyên gia – 1 học viên online

Học phí phải chăng với các giáo trình tiên tiến

Thay giáo viên nếu bạn không hài lòng

Hoàn trả học phí những buổi chưa học nếu bạn không hài lòng

Hỗ trợ tìm việc làm (100% thành công)

  ĐĂNG KÝ NGAY

  Đối tác liên kết

  Đại học sư phạm Hà Nội

  Đại học sư phạm Hà Nội

  Các khóa đào tạo

  Trường Đại học Sư phạm Hà Nội (ĐHSPHN) chính thức được thành lập ngày 11/10/1951 theo Nghị định của Bộ Quốc gia Giáo dục. Song quá trình hình thành và phát triển của Nhà trường lại được bắt đầu từ một sự kiện quan trọng, đó là ngày 10 tháng 10 năm 1945, tức là chỉ hơn một tháng sau khi đọc bản Tuyên ngôn độc lập khai sinh ra nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ký Sắc lệnh thành lập Ban Đại học Văn khoa tại Hà Nội, trong đó nhiệm vụ đầu tiên là đào tạo giáo viên Văn khoa Trung học. Một một năm sau đó, ngày 8 tháng 10 năm 1946, Chủ tịch Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa ra Sắc lệnh số 194/SL thành lập ngành học Sư phạm, đào tạo giáo viên cho các bậc học cơ bản, trung học phổ thông, trung học chuyên khoa, thực nghiệm và chuyên nghiệp trong toàn quốc.
  Sự kiện thành lập Ban Đại học Văn khoa – tổ chức tiền thân của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội – mở đầu cho quá trình hình thành và phát triển của ngành sư phạm cách mạng, thể hiện sự quan tâm đặc biệt và tầm nhìn chiến lược của Chủ tịch Hồ Chí Minh đối với sự nghiệp giáo dục. Sau này, nhà trường còn có vinh dự được hai lần đón Bác về thăm (năm 1960 và năm 1964). Lời căn dặn của Người đã trở thành niềm tự hào và mục tiêu phấn đấu không biết mệt mỏi của lớp lớp các thế hệ cán bộ và sinh viên Nhà trường trong suốt quá trình xây dựng và phát triển. Người nói: “Làm thế nào để Nhà trường này chẳng những là trường sư phạm mà còn là trường mô phạm của cả nước” và “Người thầy giáo tốt – thầy giáo xứng đáng là thầy giáo – là người vẻ vang nhất. Dù tên tuổi không được đăng trên báo, không được thưởng Huân chương, song những người thầy giáo tốt là những anh hùng vô danh”.
  Trong quá trình phát triển, dù đã nhiều lần đổi tên: Trường Sư phạm Cao cấp, Trường ĐHSP Hà Nội 1, Trường ĐHSP-ĐHQG Hà Nội và Trường ĐHSP Hà Nội như ngày nay, Nhà trường vẫn luôn đứng ở vị trí là trường ĐHSP đầu ngành, trọng điểm, cái nôi, cái máy cái của ngành sư phạm cả nước. Hàng chục vạn giáo viên các cấp, các chuyên gia giáo dục, trong đó có nhiều nhà hoạt động chính trị có uy tín, nhà khoa học, nhà văn, nhà thơ nổi tiếng, mà tên tuổi của họ mãi làm rạng danh nền học vấn nước nhà. Đó là các giáo sư Đặng Thai Mai, Đào Duy Anh, Trần Đức Thảo, Trần Văn Giàu, Cao Xuân Huy, Phạm Huy Thông, Lê Văn Thiêm, Nguyễn Lương Ngọc, Nguyễn Văn Hiệu, Nguyễn Lân hay nhà văn Nguyễn Khoa Điềm, nhà thơ Phạm Tiến Duật … tất cả đã cống hiến và trưởng thành từ mái trường này. Nhiều giảng viên của Trường là những chuyên gia đầu ngành có uy tín không chỉ trong nước, mà cả trong khu vực và trên thế giới. Đến nay, trường đã có 70 giảng viên được phong học hàm Giáo sư, hơn 350 Phó Giáo sư, 33 Nhà giáo Nhân dân và 118 Nhà giáo Ưu tú.
  Không chỉ trong đào tạo và nghiên cứu khoa học, sự cống hiến của Nhà trường còn thể hiện trong những năm tháng đấu tranh quật cường của đất nước. Trong kháng chiến Chống Mỹ cứu nước, ĐHSPHN là một trong những cái nôi của “Phong trào Ba sẵn sàng”; là nơi hàng nghìn sinh viên và cán bộ ưu tú đã “xếp bút nghiên lên đường ra trận”, hàng trăm giáo viên và sinh viên đã “vượt Trường Sơn” vào miền Nam xây dựng nền giáo dục cách mạng ở vùng giải phóng.
  Đại học sư phạm Thái Nguyên

  Đại học sư phạm Thái Nguyên

  Các khóa đào tạo

  Tên gọi: Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên

   Địa chỉ:  Đường Lương Ngọc Quyến, Phường Quang Trung – Thành phố Thái Nguyên

   Email: phonghanhchinh-tochuc@dhsptn.edu.vn     Điện thoại: 02083 851013

   Địa chỉ Website: https://www.dhsptn.edu.vn           Fax: 02083 857867

  Hiệu trưởng: PGS-TS Mai Xuân Trường

   

  Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên tiền thân là Trường Đại học Sư phạm Việt Bắc được thành lập ngày 18/07/1966 theo Quyết định số 127/CP của Chính phủ. Đến năm 1994, Chính phủ thành lập Đại học Thái Nguyên, Trường Đại học Sư phạm Việt Bắc trở thành cơ sở giáo dục đại học thành viên thuộc Đại học Thái Nguyên, có tên mới là Trường Đại học Sư phạm – Đại học Thái Nguyên (ĐHSP – ĐHTN).

  Trải qua 50 năm xây dựng và phát triển, Trường ĐHSP – ĐHTN luôn kiên định với sứ mạng: là cơ sở đào tạo và bồi dưỡng đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục có chất lượng cao; là trung tâm nghiên cứu và ứng dụng khoa học công nghệ, phục vụ sự nghiệp giáo dục – đào tạo, phát triển kinh tế – xã hội của cả nước, đặc biệt là khu vực Trung dumiền núi phía Bắc.

  Đội ngũ giảng viên của Trường ngày một lớn mạnh, đáp ứng tốt những yêu cầu đổi mới giáo dục hiện nay. Tính đến 12/2016, Trường có 562 cán bộ, giảng viên. Trong 386 giảng viên, 34 người có học hàm Giáo sư, Phó Giáo sư, 154 giảng viên có trình độ Tiến sĩ (chiếm tỷ lệ gần 40%) và 75 giảng viên đang học nghiên cứu sinh trong và ngoài nước.

  Những ngày đầu thành lập, Trường chỉ là cơ sở đào tạo giáo viên trung học phổ thông cho con em đồng bào các dân tộc miền núi phía Bắc với 07 chuyên ngành đào tạo, đến nay, Trường ĐHSP-ĐHTN đã khẳng định được vị trí trong hệ thống các trường đại học sư phạm cả nước. Với 13 chuyên ngành tiến sĩ, 23 chuyên ngành thạc sĩ, 27 chương trình đại học và các chương trình cấp chứng chỉ bồi dưỡng giáo viên, giảng viên và cán bộ quản lý giáo dục, Trường đã đào tạo nguồn nhân lực có chất lượng cao cho cả nước. Tính đến tháng 12/2016, Trường có gần 14.000 người học ở tất cả các hệ đào tạo, trong đó gần 1000 học viên cao học, 123 nghiên cứu sinh. Ngoài ra, Trường đang đào tạo gần 300 lưu học sinh quốc tế ở tất cả các bậc học. Từ khi thành lập đến nay, Trường đã đào tạo gần 100.000 giáo viên, cán bộ quản lý; gần 3.500 thạc sỹ, trên 70 tiến sĩ cho đất nước và hơn 500 sinh viên quốc tế.

  Về nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, Trường đã có nhiều đóng góp to lớn, góp phần giải quyết những vấn đề cấp bách trong phát triển kinh tế xã hội, giáo dục đào tạo. Cán bộ Nhà trường đã tham gia hằng chục đề tài NCKH trọng điểm cấp Nhà nước; thực hiện hằng trăm đề tài NCKH cấp Bộ, cấp Đại học. Cán bộ, giảng viên Nhà trường đã công bố hằng trăm bài báo trên tạp chí quốc tế có uy tín trong hệ thống ISI. Cùng với hoạt động NCKH của giảng viên, hoạt động NCKH của sinh viên luôn được Trường quan tâm đầu tư, hằng năm, sinh viên của Trường đều giành thứ hạng cao trong giải thưởng sinh viên NCKH toàn quốc.

  Về hợp tác quốc tế, Trường có quan hệ hợp tác với nhiều trường đại học, nhiều tổ chức quốc tế trên thế giới như Nhật Bản, Hoa Kì, Đức, Úc, Hà Lan, New Zealand, Hàn Quốc, Bỉ, Thái Lan, Trung Quốc, Đài Loan, Lào, Campuchia. Trường đã kí nhiều biên bản ghi nhớ, thỏa thuận hợp tác; đã tổ chức hằng trăm lượt cán bộ đi thực tập khoa học, trao đổi kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ ở nước ngoài. Đồng thời, Trường đã thu hút hằng chục giáo viên nước ngoài đến tình nguyện giảng dạy cho sinh viên của Trường.

  Với những cống hiến to lớn cho sự nghiệp giáo dục đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ trong 50 năm xây dựng và phát triển, Trường đã vinh dự được Đảng, Nhà nước ghi nhận bằng nhiều phần thưởng cao quý:

  – 02 Huân chương Lao động hạng Ba (1967, 1982);

  – 02 Huân chương Lao động hạng Nhì (1989, 1991);

  – 01 Huân chương Lao động hạng Nhất (1996);

  – 01 Huân chương Độc lập hạng Ba (2001);

  – 01 Huân chương Độc lập hạng Nhì (2005);

  – 01 Huân chương Độc lập hạng Nhất (2011);

  – 01 Huân chương Hữu nghị của Nước CHDCND Lào (2016);

  – Đặc biệt, năm 2015, Trường vinh dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu cao quý – Danh hiệu Anh hùng Lao động.

  Trong 10 năm gần đây, tập thể Trường đã được các cấp tặng thưởng 17 Cờ thi đua: 04 Cờ của Chính phủ, 05 Cờ của Bộ GD&ĐT, 06 Cờ của tỉnh Thái Nguyên và 02 Cờ của Bộ Công an, 43 Bằng khen Tỉnh, Bộ, Ngành. Liên tục đạt danh hiệu Đảng bộ trong sạch vững mạnh, Đảng bộ trong sạch vững mạnh tiêu biểu trong Đảng bộ Đại học Thái Nguyên; Liên tục đạt danh hiệu Tập thể Lao động xuất sắc, đơn vị tiến tiến xuất sắc trong khối thi đua Đại học Thái Nguyên và Bộ Giáo dục & Đào tạo.

  Phạm Văn Thảo A

  Phạm Văn Thảo A

  Các khóa đào tạo

  1. Dotnet
  2. Nodejs
  3. Front-end (Html, css, Javascript, jquery, bootstrap, reactjs, angular)
  4. DevOps

  KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

  Niteco Vietnam

  KINH NGHIỆM ĐÀO TẠO

  1. Trung tâm T3H – ĐH Khoa học tự nhiên :
  Giảng viên môn Dotnet
  2. Đại Học Funix
  Mentor chứng chỉ 1,2,4
  3. Học với chuyên gia
  Giảng viên khóa Dotnet, Nodejs, Front-end, reactjs

  CHỨNG CHỈ VÀ BẰNG CẤP

  Bằng Cử nhân và Thạc sỹ Kỹ thuật phần mềm đại học công nghệ

  THÀNH TỰU ĐẠT ĐƯỢC

  Đồng Tác giả phần mềm quản lý báo chí đạt giải sao khuê

  Phạm Văn Thảo 1

  Phạm Văn Thảo 1

  Các khóa đào tạo

  1. Dotnet
  2. Nodejs
  3. Front-end (Html, css, Javascript, jquery, bootstrap, reactjs, angular)
  4. DevOps

  KINH NGHIỆM LÀM VIỆC

  Niteco Vietnam

  KINH NGHIỆM ĐÀO TẠO

  1. Trung tâm T3H – ĐH Khoa học tự nhiên :
  Giảng viên môn Dotnet
  2. Đại Học Funix
  Mentor chứng chỉ 1,2,4
  3. Học với chuyên gia
  Giảng viên khóa Dotnet, Nodejs, Front-end, reactjs

  CHỨNG CHỈ VÀ BẰNG CẤP

  Bằng Cử nhân và Thạc sỹ Kỹ thuật phần mềm đại học công nghệ

  THÀNH TỰU ĐẠT ĐƯỢC

  Đồng Tác giả phần mềm quản lý báo chí đạt giải sao khuê

  CẢM NHẬN HỌC VIÊN

  “Em vừa học, vừa làm quản lý 1 nhà hàng nên rất bận. Gần như không có nơi nào đáp ứng được thời gian và nhu cầu của em ngoài hocvoichuyengia. Em đang học khóa an ninh mạng – dự kiến tương lai là làm việc trong nghành hàng không. Em thực sự được hướng dẫn rất chi tiết, tỉ mỉ ở đây. Không có gì ngoài từ quá hài lòng!”

  NGUYỄN PHẠM THẮNG

  Quản lý nhà hàng

  CẢM NHẬN HỌC VIÊN

  “Em vừa học, vừa làm quản lý 1 nhà hàng nên rất bận. Gần như không có nơi nào đáp ứng được thời gian và nhu cầu của em ngoài hocvoichuyengia. Em đang học khóa an ninh mạng – dự kiến tương lai là làm việc trong nghành hàng không. Em thực sự được hướng dẫn rất chi tiết, tỉ mỉ ở đây. Không có gì ngoài từ quá hài lòng!”

  NGUYỄN PHẠM THẮNG

  Quản lý nhà hàng

  CẢM NHẬN HỌC VIÊN

  “Em vừa học, vừa làm quản lý 1 nhà hàng nên rất bận. Gần như không có nơi nào đáp ứng được thời gian và nhu cầu của em ngoài hocvoichuyengia. Em đang học khóa an ninh mạng – dự kiến tương lai là làm việc trong nghành hàng không. Em thực sự được hướng dẫn rất chi tiết, tỉ mỉ ở đây. Không có gì ngoài từ quá hài lòng!”

  NGUYỄN PHẠM THẮNG

  Quản lý nhà hàng

  Lịch khai giảng

  KHÓA LẬP TRÌNH JAVA

  10/06/2019

  Số lượng học viên: 5

  Địa điểm: 17 Duy Tân

  Học phí: 188k/ 1h đào tạo

  Đăng ký

  KHÓA LẬP TRÌNH JAVA

  10/06/2019

  Số lượng học viên: 5

  Địa điểm: 17 Duy Tân

  Học phí: 188k/ 1h đào tạo

  Đăng ký

  KHÓA LẬP TRÌNH JAVA

  10/06/2019

  Số lượng học viên: 5

  Địa điểm: 17 Duy Tân

  Học phí: 188k/ 1h đào tạo

  Đăng ký

  KHÓA LẬP TRÌNH JAVA

  10/06/2019

  Số lượng học viên: 5

  Địa điểm: 17 Duy Tân

  Học phí: 188k/ 1h đào tạo

  Đăng ký

  KHÓA LẬP TRÌNH JAVA

  10/06/2019

  Số lượng học viên: 5

  Địa điểm: 17 Duy Tân

  Học phí: 188k/ 1h đào tạo

  Đăng ký

  KHÓA LẬP TRÌNH JAVA

  10/06/2019

  Số lượng học viên: 5

  Địa điểm: 17 Duy Tân

  Học phí: 188k/ 1h đào tạo

  Đăng ký

  KHÓA LẬP TRÌNH JAVA

  10/06/2019

  Số lượng học viên: 5

  Địa điểm: 17 Duy Tân

  Học phí: 188k/ 1h đào tạo

  Đăng ký

  KHÓA LẬP TRÌNH JAVA

  10/06/2019

  Số lượng học viên: 5

  Địa điểm: 17 Duy Tân

  Học phí: 188k/ 1h đào tạo

  Đăng ký

  Tin tức

  Yêu cầu các cơ quan, tổ chức chi kinh phí cho ATTT

  Sáng – 8h mới dậy nổi vì hôm qua thức khuya để soạn hợp đồng. Vừa rửa mặt vừa nhẩm mấy task gấp hôm nay. Ngồi vào máy tính là cả đống thứ dồn lên. Như kiểu có khoảng chục người cầm mấy cái rổ đựng task xong ném xuống đầu mình càng nhiều càng tốt. Mà mấy task này chia cho người khác rất khó. Đang cố gắng đẩy dần cho anh em khác.

  Trưa – đói ngấu, ăn canh đậu, thịt, lá lốt nhà trồng ngon thế. Ăn xong có cảm giác choáng váng và run run – đây là biểu hiện thường thấy khi thiếu ngủ. Mình cần ngủ tối thiểu 1h (tự nhủ thế). Trưa, cứ 10-15p lại có 1 cuộc gọi. Khách hàng có, học viên có, người lạ có…cuộc điện thoại nào mình cũng cười, vâng dạ ạ thưa, xong mệt rũ rồi ngủ tiếp.

  Chiều – đeo đồng hồ, chỉnh lại áo, đi gặp khách. Tất nhiên – cười thật tươi và chém sảng khoái khi tiếp khách. Về đến công ty ngồi tâm sự với anh Thanh Nam – may có anh không buồn chết. Nghĩ mời được ông bạn thân nhất 10 năm nay cũng tài. Anh Ngọc không phải người dễ tính, mà chẳng hiểu sao 2 anh em hợp cạ kinh.

  Tối – AAA, hết 1 ngày mà còn lắm thứ quá, chưa muốn ngủ dù khá mệt rồi…
  Đêm, thơm con cũng nghĩ tới việc, ôm vợ cũng nghĩ tới việc, nghĩ chán rồi ngủ mất lúc nào ko biết…

  Xem thêm

  Yêu cầu các cơ quan, tổ chức chi kinh phí cho ATTT

  Sáng – 8h mới dậy nổi vì hôm qua thức khuya để soạn hợp đồng. Vừa rửa mặt vừa nhẩm mấy task gấp hôm nay. Ngồi vào máy tính là cả đống thứ dồn lên. Như kiểu có khoảng chục người cầm mấy cái rổ đựng task xong ném xuống đầu mình càng nhiều càng tốt. Mà mấy task này chia cho người khác rất khó. Đang cố gắng đẩy dần cho anh em khác.

  Trưa – đói ngấu, ăn canh đậu, thịt, lá lốt nhà trồng ngon thế. Ăn xong có cảm giác choáng váng và run run – đây là biểu hiện thường thấy khi thiếu ngủ. Mình cần ngủ tối thiểu 1h (tự nhủ thế). Trưa, cứ 10-15p lại có 1 cuộc gọi. Khách hàng có, học viên có, người lạ có…cuộc điện thoại nào mình cũng cười, vâng dạ ạ thưa, xong mệt rũ rồi ngủ tiếp.

  Chiều – đeo đồng hồ, chỉnh lại áo, đi gặp khách. Tất nhiên – cười thật tươi và chém sảng khoái khi tiếp khách. Về đến công ty ngồi tâm sự với anh Thanh Nam – may có anh không buồn chết. Nghĩ mời được ông bạn thân nhất 10 năm nay cũng tài. Anh Ngọc không phải người dễ tính, mà chẳng hiểu sao 2 anh em hợp cạ kinh.

  Tối – AAA, hết 1 ngày mà còn lắm thứ quá, chưa muốn ngủ dù khá mệt rồi…
  Đêm, thơm con cũng nghĩ tới việc, ôm vợ cũng nghĩ tới việc, nghĩ chán rồi ngủ mất lúc nào ko biết…

  Xem thêm

  Yêu cầu các cơ quan, tổ chức chi kinh phí cho ATTT

  Sáng – 8h mới dậy nổi vì hôm qua thức khuya để soạn hợp đồng. Vừa rửa mặt vừa nhẩm mấy task gấp hôm nay. Ngồi vào máy tính là cả đống thứ dồn lên. Như kiểu có khoảng chục người cầm mấy cái rổ đựng task xong ném xuống đầu mình càng nhiều càng tốt. Mà mấy task này chia cho người khác rất khó. Đang cố gắng đẩy dần cho anh em khác.

  Trưa – đói ngấu, ăn canh đậu, thịt, lá lốt nhà trồng ngon thế. Ăn xong có cảm giác choáng váng và run run – đây là biểu hiện thường thấy khi thiếu ngủ. Mình cần ngủ tối thiểu 1h (tự nhủ thế). Trưa, cứ 10-15p lại có 1 cuộc gọi. Khách hàng có, học viên có, người lạ có…cuộc điện thoại nào mình cũng cười, vâng dạ ạ thưa, xong mệt rũ rồi ngủ tiếp.

  Chiều – đeo đồng hồ, chỉnh lại áo, đi gặp khách. Tất nhiên – cười thật tươi và chém sảng khoái khi tiếp khách. Về đến công ty ngồi tâm sự với anh Thanh Nam – may có anh không buồn chết. Nghĩ mời được ông bạn thân nhất 10 năm nay cũng tài. Anh Ngọc không phải người dễ tính, mà chẳng hiểu sao 2 anh em hợp cạ kinh.

  Tối – AAA, hết 1 ngày mà còn lắm thứ quá, chưa muốn ngủ dù khá mệt rồi…
  Đêm, thơm con cũng nghĩ tới việc, ôm vợ cũng nghĩ tới việc, nghĩ chán rồi ngủ mất lúc nào ko biết…

  Xem thêm

  Yêu cầu các cơ quan, tổ chức chi kinh phí cho ATTT

  Sáng – 8h mới dậy nổi vì hôm qua thức khuya để soạn hợp đồng. Vừa rửa mặt vừa nhẩm mấy task gấp hôm nay. Ngồi vào máy tính là cả đống thứ dồn lên. Như kiểu có khoảng chục người cầm mấy cái rổ đựng task xong ném xuống đầu mình càng nhiều càng tốt. Mà mấy task này chia cho người khác rất khó. Đang cố gắng đẩy dần cho anh em khác.

  Trưa – đói ngấu, ăn canh đậu, thịt, lá lốt nhà trồng ngon thế. Ăn xong có cảm giác choáng váng và run run – đây là biểu hiện thường thấy khi thiếu ngủ. Mình cần ngủ tối thiểu 1h (tự nhủ thế). Trưa, cứ 10-15p lại có 1 cuộc gọi. Khách hàng có, học viên có, người lạ có…cuộc điện thoại nào mình cũng cười, vâng dạ ạ thưa, xong mệt rũ rồi ngủ tiếp.

  Chiều – đeo đồng hồ, chỉnh lại áo, đi gặp khách. Tất nhiên – cười thật tươi và chém sảng khoái khi tiếp khách. Về đến công ty ngồi tâm sự với anh Thanh Nam – may có anh không buồn chết. Nghĩ mời được ông bạn thân nhất 10 năm nay cũng tài. Anh Ngọc không phải người dễ tính, mà chẳng hiểu sao 2 anh em hợp cạ kinh.

  Tối – AAA, hết 1 ngày mà còn lắm thứ quá, chưa muốn ngủ dù khá mệt rồi…
  Đêm, thơm con cũng nghĩ tới việc, ôm vợ cũng nghĩ tới việc, nghĩ chán rồi ngủ mất lúc nào ko biết…

  Xem thêm

  Yêu cầu các cơ quan, tổ chức chi kinh phí cho ATTT

  Sáng – 8h mới dậy nổi vì hôm qua thức khuya để soạn hợp đồng. Vừa rửa mặt vừa nhẩm mấy task gấp hôm nay. Ngồi vào máy tính là cả đống thứ dồn lên. Như kiểu có khoảng chục người cầm mấy cái rổ đựng task xong ném xuống đầu mình càng nhiều càng tốt. Mà mấy task này chia cho người khác rất khó. Đang cố gắng đẩy dần cho anh em khác.

  Trưa – đói ngấu, ăn canh đậu, thịt, lá lốt nhà trồng ngon thế. Ăn xong có cảm giác choáng váng và run run – đây là biểu hiện thường thấy khi thiếu ngủ. Mình cần ngủ tối thiểu 1h (tự nhủ thế). Trưa, cứ 10-15p lại có 1 cuộc gọi. Khách hàng có, học viên có, người lạ có…cuộc điện thoại nào mình cũng cười, vâng dạ ạ thưa, xong mệt rũ rồi ngủ tiếp.

  Chiều – đeo đồng hồ, chỉnh lại áo, đi gặp khách. Tất nhiên – cười thật tươi và chém sảng khoái khi tiếp khách. Về đến công ty ngồi tâm sự với anh Thanh Nam – may có anh không buồn chết. Nghĩ mời được ông bạn thân nhất 10 năm nay cũng tài. Anh Ngọc không phải người dễ tính, mà chẳng hiểu sao 2 anh em hợp cạ kinh.

  Tối – AAA, hết 1 ngày mà còn lắm thứ quá, chưa muốn ngủ dù khá mệt rồi…
  Đêm, thơm con cũng nghĩ tới việc, ôm vợ cũng nghĩ tới việc, nghĩ chán rồi ngủ mất lúc nào ko biết…

  Xem thêm

  Yêu cầu các cơ quan, tổ chức chi kinh phí cho ATTT

  Sáng – 8h mới dậy nổi vì hôm qua thức khuya để soạn hợp đồng. Vừa rửa mặt vừa nhẩm mấy task gấp hôm nay. Ngồi vào máy tính là cả đống thứ dồn lên. Như kiểu có khoảng chục người cầm mấy cái rổ đựng task xong ném xuống đầu mình càng nhiều càng tốt. Mà mấy task này chia cho người khác rất khó. Đang cố gắng đẩy dần cho anh em khác.

  Trưa – đói ngấu, ăn canh đậu, thịt, lá lốt nhà trồng ngon thế. Ăn xong có cảm giác choáng váng và run run – đây là biểu hiện thường thấy khi thiếu ngủ. Mình cần ngủ tối thiểu 1h (tự nhủ thế). Trưa, cứ 10-15p lại có 1 cuộc gọi. Khách hàng có, học viên có, người lạ có…cuộc điện thoại nào mình cũng cười, vâng dạ ạ thưa, xong mệt rũ rồi ngủ tiếp.

  Chiều – đeo đồng hồ, chỉnh lại áo, đi gặp khách. Tất nhiên – cười thật tươi và chém sảng khoái khi tiếp khách. Về đến công ty ngồi tâm sự với anh Thanh Nam – may có anh không buồn chết. Nghĩ mời được ông bạn thân nhất 10 năm nay cũng tài. Anh Ngọc không phải người dễ tính, mà chẳng hiểu sao 2 anh em hợp cạ kinh.

  Tối – AAA, hết 1 ngày mà còn lắm thứ quá, chưa muốn ngủ dù khá mệt rồi…
  Đêm, thơm con cũng nghĩ tới việc, ôm vợ cũng nghĩ tới việc, nghĩ chán rồi ngủ mất lúc nào ko biết…

  Xem thêm